Troubleyn | Jan Fabre

Stille Kracht. Een onderzoek naar rituelen in Hedendaagse kunst

15.02.2014 – 20.04.2014


© Angelos bvba - Pat Verbruggen

In de tentoonstelling ‘Stille Kracht’ tonen we werk van hedendaagse kunstenaars die zich aangetrokken voelen door de kracht van rituelen.Kunstenaars hebben doorheen de geschiedenis altijd inspiratie gevonden in geloof, volksgeloof en ook in bijgeloof. Vele kunstvoorwerpen uit vroegere tijden en uit niet-westerse culturen zijn direct verbonden met religie of volksgeloof. Kijken we naar Afrikaanse maskers, Russische iconen, Piëta’s enzovoort, dan zien we dat dit alomtegenwoordig was. Vaak werden deze zaken ook effectief ingezet bij rituelen en hadden ze dus een duidelijke gebruiksfunctie. Nu religie en levensbeschouwing niet meer dezelfde plaats innemen in ons dagelijks leven hier in het Westen, gaan ook kunstenaars op zoek naar nieuwe manieren om de energie van een ritueel te vangen en weer te geven. Wij focussen in deze tentoonstelling vooral op de hang naar het duistere en het ondoordringbare die we bij veel van hen zien terug keren. De werken van de hedendaagse kunstenaars plaatsen wij naast en in confrontatie met voorwerpen uit het (volks)geloof.

Kunstenaars

Joseph Beuys (collectie SMAK), Ignace Cami, Marc Claes, Fia Cielen, Martha Colburn, Leo Copers, Anton Cotteleer, Eva De Leener, Gery De Smet, Danny Devos, Jimmie Durham, Jan Fabre, Philip Huyghe, Christopher Kline, Michèle Matyn, Hermann Nitsch, Femmy Otten, Jonathan Pylypchuk, Guy Rombouts en Isabel Tesfasghi.

OPENINGSUREN

Woensdag – zondag: 11u – 17u

Vrijdag: 11u – 17u

INLICHTINGEN

014 41 94 94
info@warande.be

 

De Warande

Warandestraat 42
2300 Turnhout

close