Troubleyn | Jan Fabre

Museum to Scale 1/7

12.10.2013 – 02.02.2014


Museum to scale 1/7 is een initiatief van Ronny Van de Velde dat vorm gegeven wordt door kunstenaar Wesley Meuris en waarin het museum naar goede postmoderne traditie subject én object is.

Museum to scale 1/7 is een initiatief van Ronny Van de Velde dat vorm gegeven wordt door kunstenaar Wesley Meuris en waarin het museum naar goede postmoderne traditie subject én object is. Het Museum op schaal beslaat meer dan honderd miniatuurzalen op schaal 1/7 gewijd aan Belgische kunstenaars en Belgische artistieke bewegingen. Na een hommage aan Marcel Duchamp en diens Boîte-en-valise gaat het parcours van start met de illustraties van Grandville voor de  ‘Reizen van Gulliver’, het befaamde boek waarin schaal een belangrijke rol speelt. Thematische en historische ensembles rond het symbolisme, het surrealisme, de fotografie, de Cobra-beweging, de abstracte en minimale kunst leiden naar Belgische hedendaagse kunstenaars die elk hun eigen zaal op een originele manier ingericht hebben. De deelnemende Belgische kunstenaars zijn o.a. Jan Fabre, Jan De Cock, Pierre Alechinsky, Koen Van Mechelen, Ann Veronica Janssens, Michel François, en ook Angel Vergara, Johan Muyle, Luc Deleu, Luc Tuymans en vele anderen.

Een website maakt een bezoek aan de tentoonstelling interactief. In de tentoonstelling kan de bezoeker zijn favoriete musea selecteren door de QR-codes op de titelbordjes te scannen met een smartphone. Deze selectie wordt vervolgens verstuurd naar de website Museum to scale en daar geregistreerd. Het kijkgedrag wordt individueel bijgehouden via het platform van de website en zodoende treedt de bezoeker op als curator; hij creëert zijn eigen ideale tentoonstelling.

De tentoonstelling wordt vergezeld van een catalogus.

OPENINGSUREN

Dinsdag – zondag: 10u – 17u

INLICHTINGEN

+32 (0)2 508 32 11
info@fine-arts-museum.be

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Regentschapsstraat 3
1000 Brussel

Website

Museum to Scale 1/7

13.09.2014 – 07.12.2014


© Angelos bvba - Pat Verbruggen

Museum to scale 1/7 is een initiatief van Ronny Van de Velde dat vorm gegeven wordt door kunstenaar Wesley Meuris en waarin het museum naar goede postmoderne traditie subject én object is.

OPENINGSUREN

dinsdag – zaterdag: 10u – 17u
zondag: 11u – 17u

INLICHTINGEN

010 – 44 00 301
communicatie@kunsthal.nl

Kunsthal Rotterdam
Museumpark, Westzeedijk 341
3015 AA Rotterdam

website

close