Troubleyn | Jan Fabre

Homo Faber

12.05.2006 – 03.09.2006


© Angelos bvba - Photo: Attilio Maranzano

Voor de expositie Homo Faber keert Jan Fabre terug naar zijn geboortestad Antwerpen. Hij stelt er tentoon op maar liefst 5 locaties tegelijk. Het zwaartepunt van de tentoonstelling ligt in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (KMSKA) en het Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen (MuHKA)

In het KMSKA gaat Fabre de dialoog aan met de bestaande collectie. Fabre stelt er vooral nieuwe sculpturen, installaties en tekeningen tentoon. Met dat materiaal heeft Fabre doorheen 20 museumzalen een parcours aangelegd waarbij hij hommage brengt aan, kanttekeningen maakt bij en de confrontatie aangaat met zijn voorgangers. Fabre is die ontmoetingen overigens nooit uit de weg gegaan. Zijn oeuvre zit vol verwijzingen naar andere groten uit de kunstgeschiedenis.

Homo Faber toont Jan Fabre als doende mens. Als mens die van zijn handelen kunst maakt, moet maken. Maar het doende slaat ook op de kunst zelf. De kunst is handelen. Kunstwerken zijn handelingen. De tentoonstelling laat het werk van Fabre zien als een onderdeel van een creatief proces dat nu al meer dan dertig jaar aan de gang is. Het MuHKA vertrekt hiervoor van de jonge, weinig gekende, Fabre met een aantal gereconstrueerde installaties, 8mm performance filmpjes, documentaire tapes van legendarische performances, teksten, liedjes en talrijke foto’s. Op die manier wordt een verrassend en vernieuwend beeld geschetst van een veelzijdig kunstenaar.

Dit ‘doende’-aspect zien we ook in de drie kleinere tentoonstellingen van Homo Faber. In de stadsbibliotheek van Antwerpen worden theaterteksten en manuscripten –vaak uitbundig door Fabre betekend en becommentarieerd – getoond. In de Rode Zeven hangen enkele edities van Fabre’s kunstwerken, vaak verkenningen of ondersteuningen van groter werk. In de Rossaert is de tentoonstelling gewijd aan ‘Money Performances’ van eind de jaren 70 en begin de jaren 80.

close