Literary Arts | Jan Fabre

Nocni dvevnik

Sam(a)svoj pokret je edicija nazvana prema umetnickom (op die c moet een omgekeerd hoedje) objektu Jana Fabra One Man Movement, koji je ovaj autor poklonio Kulturnom centru Beograda i tako inicirao stvaranje Kolekcije Oktobarskog salona. Edicija je pokrenuta 2012. godine sa idejom da objavljuje knjige autorki i autora koji se bave razlicitim (c met omgekeerd hoedje) umetnickim (c met omgekeerd hoedje) praksama. 

close