Literary Arts | Jan Fabre

To Glorify the Cult of Tragedy

Aantal pagina's: 304

Mount Olympus. To glorify the cult of tragedy (a 24-hour performance) - Het script.

Mount Olympus – To glorify the cult of tragedy (a 24-hour performance) – HET SCRIPT / Publicatie: 2016 / De Bezige Bij / Auteurs: Jan Fabre en Jeroen Olyslaegers /304 pagina’s

De antieke tragedies vormen samen een lichaam van verhalen die in hun betekenis los van elkaar staan, maar in hun geheel het mooiste en vreselijkste in de wereld en de mens verklaren. Als deze verhalen samenkomen, kan dit niet anders dan uitmonden in een extreem kunstwerk.
De schriftelijke weergave van de theatervoorstelling Mount Olympus, to glorify the cult of tragedy (a 24 hour performance) van Jan Fabre waaraan Jeroen Olyslaegers een grote tekstuele bijdrage leverde, is niets anders dan dat. Fabre en Olyslaegers brengen de waanzin van Dionysos samen met de tragiek van Agamemnon, het verzet van Elektra met de jaloezie van Medea. Naast de eigenlijke tekst bevat dit boek scriptaanwijzingen over hoe 27 performers deze monumentale opvoering tot een confronterend en sprankelend einde brachten. Het zet de uitputtende, exploderende kracht van Mount Olympus extra in de verf.

 

close