Literary Arts | Jan Fabre

Essays over het werk van Jan Fabre 1988-2010

Een God Is Vele Dieren. Essays over het werk van Jan Fabre 1988-2010. Bart Verschaffel

Fabres ‘oeuvre’ is geconstrueerd als een spiegelzaal: het opent illusoir op een ruim quasiuniversum en verdicht vakkundig tot enkele beklemmende beelden, die binnen een gesloten betekenisveld gedurig van vorm veranderen en telkens opnieuw in elkaar verglijden. Precies zoals de verhalen over de Griekse of Keltische goden en helden zich eindeloos en onoverzichtelijk vertakken en elkaar kruisen, in vele variaties bestaan die stuk voor stuk onvolledig en onbetrouwbaar zijn, elkaar tegenspreken en tegelijk alle andere vooronderstellen en oproepen, maar zich toch samen afspelen binnen één gesloten en zelfstandige mythische ruimte, die van onze wereld is losgemaakt. 
Fabres werk deelt de moderne twijfel aan de kunst niet. De reflex om van de twijfel kunst te maken, eigen aan de gecultiveerde en verburgerlijkte kunst en kunstenaars, is afwezig. Fabre loopt om de gehele twintigste-eeuwse avant-gardekunst heen en maakt kunst die in zekere zin niet bij de tijd past. Ze is niet ironisch, niet dubbelzinnig, niet subversief, niet wanhopig, niet modern. Maar daaruit wint ze haar belang.  
close